Kontakt


mikroszkola.laski@gmail.com
facebook.com/mikroszkola.laski
tel. 502 533 448

Adres korespondencyjny
Mikroszkoła Laski
ul. Brzozowa 75
Laski
05 – 080 Izabelin

Siedziba Mikroszkoły
Ośrodek dla Niewidomych
Budynek Szkoły Muzycznej
(na końcu ul. Partyzantów)
1 piętro, sala 102

Organ prowadzący
FUNDACJA
OD PODSTAW
ul. Mikołajska 42
02 – 455 Warszawa