Rekrutacja


Terminarz rekrutacji

  • 15 marca 2023 r. (środa) – składanie kart zgłoszeniowych (kartę można otrzymać pisząc na maila Mikroszkoły: mikroszkola.laski@gmail.com),
  • 15 – 30 marca 2023 r. – spotkania z Rodzicami zgłoszonych dzieci,
  • 30 i 31 marca 2023 r. (czwartek i piątek) – dni próbne dla dzieci zgłoszonych do klas 1 – 3 (oba obowiązkowe, w godz. 8.30 – 12.30). Zgłoszenia dzieci do starszych roczników rozpatrujemy indywidualnie,
  • 12 kwietnia 2023 r. (środa) – ogłoszenie listy dzieci przyjętych na rok 2023/2024.

    Decyzję o przyjęciu do Mikroszkoły podejmujemy po przyjęciu karty zgłoszeniowej dziecka, rozmowie z Rodzicami i udziale w dniach próbnych dla dzieci. Priorytetem jest dla nas uwzględnienie wzajemnych oczekiwań, spójność podejścia edukacyjnego i świata wartości. Na uwadze mamy również możliwość zapewnienia w kolejnych latach miejsca dla rodzeństw naszych uczniów.

Koszty

Mikroszkoła jest inicjatywą rodzicielską, dlatego miesięczne koszty funkcjonowania szkoły dzielone są na wszystkich uczniów. Rodziny płacą stałe miesięczne czesne (przez 12 miesięcy w roku) oraz dokonują w chwili podpisania umowy jednorazowej wpłaty (wpisowego) na rzecz rozwoju szkoły.
Informacje o wysokości czesnego na rok 2023 /2024 zostaną podane na początku rekrutacji.