Rekrutacja


 • wczesnoszkolny – cały etat
 • pedagog specjalny (nauczyciel współorganizujący) – cały etat
 • chemia – 5 godz. / tyg.
 • biologia – 5 – 7 godz. / tyg.
 • hiszpański – 5 godz. / tyg.

CV: mikroszkola.laski@gmail.com

Terminarz rekrutacji uczniów

 • 1 marca 2024 r. (piątek) – składanie kart zgłoszeniowych (kartę można otrzymać pisząc na maila Mikroszkoły: mikroszkola.laski@gmail.com),
 • 4 – 15 marca 2024 r. – spotkania z Rodzicami zgłoszonych dzieci,
 • 20 – 21 marca 2024 r. (środa i czwartek) – dni próbne dla dzieci zgłoszonych do klas 1 – 3 (oba obowiązkowe, w godz. 8.15 – 12.30).
 • 27 marca 2024 r. (środa) – ogłoszenie listy dzieci przyjętych na rok 2024/2025.

  Decyzję o przyjęciu do Mikroszkoły podejmujemy po przyjęciu karty zgłoszeniowej dziecka, rozmowie z Rodzicami i udziale w dniach próbnych dla dzieci (wszystkie elementy obowiązkowe). Priorytetem jest dla nas uwzględnienie wzajemnych oczekiwań, spójność podejścia edukacyjnego i świata wartości. Na uwadze mamy również możliwość zapewnienia w kolejnych latach miejsca dla rodzeństw naszych uczniów.

Koszty

Mikroszkoła jest inicjatywą rodzicielską, dlatego miesięczne koszty funkcjonowania szkoły dzielone są na wszystkich uczniów. Rodziny płacą stałe miesięczne czesne (przez 12 miesięcy w roku) oraz dokonują w chwili podpisania umowy jednorazowej wpłaty (wpisowego) na rzecz rozwoju szkoły.
Informacje o wysokości czesnego na rok 2024 /2025 zostaną podane na początku rekrutacji.