O MikroszkoleMarzyliśmy o „dobrej” szkole dla naszych dzieci. Takiej, gdzie każde dziecko będzie ważne i traktowane indywidualnie, a nauczyciele i rodzice będą wspólnie działać dla ich dobra. Takiej, gdzie szkolna edukacja nie będzie oznaczała siedzenia w ławce, gdzie okazje do nauki będą pojawiały się wszędzie, a dzieci będą chciały przychodzić do szkoły. Takiej, gdzie edukacja i wychowanie będą równie ważne, a wiara będzie naturalnym elementem szkolnej codzienności.

Taką szkołę mamy – taka jest Mikroszkoła Laski.  Jej działanie opieramy na 3 filarach:EDUKACJA

edukacja jako fascynująca przygoda,

realizacja podstawy dostosowana do indywidualnych możliwości dziecka,

rozwój zainteresowań i odkrywanie talentów każdego ucznia,

wykorzystanie metod rozwijających samodzielność i odpowiedzialność.

WARTOŚCI

szkoła oparta o wartości chrześcijańskie,

wsparcie we wzrastaniu w wierze, spójność przekazu w domu i szkole,

działania szkolne prowadzone w rytmie roku liturgicznego, religia w planie zajęć,

modlitwa, wspólne Msze Święte i przygotowanie do I Komunii Świętej.

PRZYRODA

nauka w bliskości i kontakcie z przyrodą,

poznawanie świata wszystkimi zmysłami, nauka przez doświadczanie,

wspieranie dziecięcej kreatywności, potrzeby odkrywania, tworzenia i obserwacji,

aktywność fizyczna i ruch na świeżym powietrzu, organizacja lekcji w terenie.