Jak działamy?


Idealne miejsce na Mikroszkołę 

Wybraliśmy podwarszawskie Laski, na skraju Puszczy Kampinoskiej. Budynek, w którym działamy znajduje się na terenie Ośrodka dla Niewidomych, tuż przy ścianie lasu, w cichej okolicy, ale nie daleko od miejskiej komunikacji. W bliskiej odległości mamy salę gimnastyczną, plac zabaw, boiska, basen, bibliotekę oraz Kaplicę.  

Jesteśmy MIKROszkołą

Chcemy tworzyć społeczność w której nikt nie jest anonimowy, a dzieci i rodziny mają szansę nawiązywać bliskie przyjaźnie. W Mikroszkole działają 2 wielowiekowe grupy: klas 1-3 i 4-6. Ponieważ szkoła rośnie wraz z naszymi uczniami – docelowo pojawi się także grupa klas 7-8. Każda z nich liczy ok. 16-18 dzieci. Młodsi pracują pod opieką 2 wychowawczyń, starsi z wychowawcą i nauczycielami przedmiotowymi.

Szkoła to nie wszystko 

Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach 8.00 – 14.00 (w klasach 4-8 możliwe jest wydłużenie godzin). Realizację zajęć edukacyjnych przeplatamy czasem na wspólne posiłki (II śniadanie i obiad, które dzieci przynoszą z domu) i wyjścia poza szkolne sale. Kończąc zajęcia wczesnym popołudniem realizujemy nasze założenie, by poza szkołą dzieci miały też czas na rozwój swoich zainteresowań, zabawę i nudę, czas na bycie w domu i pielęgnację rodzinnych więzi. 

Domowo czy szkolnie? 

Wiemy jak ważna jest dla dzieci domowa, bezpieczna atmosfera, ale także niezależność oraz posiadanie własnego miejsca i rówieśniczej grupy. Zdecydowaliśmy się na połączenie wszystkich tych aspektów. Uczniowie formalnie uczą się w systemie edukacji domowej, codziennie jednak przychodzą do miejsca i grupy, z którymi się utożsamiają. Wraz z wychowawcami ustalają zasady, których uczą się przestrzegać, dzielą się obowiązkami dbania o wspólną przestrzeń, razem pracują i odpoczywają, bawią się i uczą.  

Nasze inspiracje 

Chcemy by nasze dzieci uczyły się przez doświadczenie, realizując własne projekty i rozwijając zainteresowania. Czerpiemy z rozwiązań metody Montessori wyposażając nasze sale w montessoriańskie pomoce oraz zachęcając nauczycieli do szkolenia w tym zakresie. Bliskie są na wszystkie metody, które opierają się na samodzielności uczniów.
Stosujemy ocenianie kształtujące bazujące na kierowaniu do uczniów informacji zwrotnej o sukcesach, a dopiero w dalszej kolejności elementach do poprawienia. Takie podejście umożliwia nam odejście od stosowania ocen cyfrowych w trakcie roku i pracę nad wewnętrzną motywacją dzieci.

Dzieci lasu 

Harcerskie doświadczenia zaszczepiły w nas szacunek do przyrody i przekonanie o wartości stałego kontaktu z nią. Chcemy przekazywać to naszym dzieciom. Uczniowie codziennie w ramach zajęć wychodzą na spacer lub zajęcia sportowe. Przebywają w lesie ucząc się i bawiąc. Zachęcamy również nauczycieli do realizacji tematów (nie tylko przyrodniczych) w terenie – w lesie lub ogrodzie.

Praca własna 

Ważnym elementem dnia jest czas pracy własnej, gdy uczniowie w ciszy pracują nad swoimi zadaniami i projektami. Dzięki tygodniowym “planownikom” uczą się organizacji swojego czasu, przejmują odpowiedzialność za zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Taka nauka, dostosowana do tempa pracy i możliwości danego dziecka jest bardziej efektywna. W czasie samodzielnej pracy w sali obecny jest nauczyciel, który służy pomocą, podsuwa pomysły, wyjaśnia wątpliwości. Dzięki temu, że dzieci mają czas na samodzielną pracę w szkole, codzienne prace domowe są w zasadzie niepotrzebne

Rozwój duchowy

Wiara jest naturalnym elementem, obecnym w codziennych działaniach Mikroszkoły. Zajęcia rozpoczynają się modlitwą, a roczna praca toczy się w rytmie roku liturgicznego. Uczniowie wspólnie przeżywają Adwent, Wielki Post oraz Święta i uroczystości. Współpracujemy też z duszpasterzami Kaplicy w Laskach, uczestnicząc rodzinami w comiesięcznej szkolnej Mszy, organizując dni skupienia oraz przygotowanie do I Komunii Świętej.

Nauczyciele z pasją i zaangażowaniem

Jesteśmy przekonani, że nauka musi odbywać się w relacji. Zaufanie i wzajemny szacunek to podstawa dobrej relacji. Współpracujemy z nauczycielami, którzy podzielają wartości Mikroszkoły, są specjalistami w swoich dziedzinach, a jednocześnie gotowi są na wsparcie i indywidualne podejście do każdego ucznia. Stawiamy na ścisłą współpracę grona pedagogicznego, wymianę pomysłów, pasji i wzajemne wsparcie.

Społeczność rodzin 

Współpraca z rodzicami i tworzenie społeczności rodzin, to element bez którego nie da się prowadzić skutecznej edukacji i wychowania. Przyjmując dzieci do Mikroszkoły, zapraszamy całe rodziny do współtworzenia tego miejsca oraz zapewniamy miejsce dla ich kolejnych dzieci. Jesteśmy otwarci na pomysły rodziców, wspólnie angażujemy się w mikroszkolne akcje, organizujemy pikniki, wyjazdy i leśne wyprawy z ojcami, a także cykliczne warsztatach rodzicielskie.